W sprawie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych raz jeszcze

miejsce parkingowex400Do napisania tego felietonu skłonił mnie mandat jaką otrzymałem od służb miejskich Warszawy za zatrzymanie się bez uiszczenia opłaty obok miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych, które było już zajęte przez innego uprawnionego użytkownika. Często też zdarza mi się, że na ulicy na której chcę się zatrzymać nie ma żadnego miejsca dla niepełnosprawnych lub jest usytuowane kilkaset metrów od adresu pod który chcę się udać.

Błędne założenie wyjściowe

Uważam, że przyjęty przez cywilizowany świat system tzw. kopert czyli zarezerwowanych dla niepełnosprawnych miejsc do parkowania został u podstaw tej idei postawiony na głowie.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Dorotą Nahrebecka-Sobotą - Dyrektorką Departamentu Wdrażania RPO

Nahrebecka Sobota Dorota19 czerwca we Wrocławiu odbyło się z inicjatywy Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych spotkanie z Dorotą Nahrebecka-Sobotą - Dyrektorką Departamentu Wdrażania RPO.

Tematem spotkania były uwagi praktyczne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze źródeł EFD III sektor Dolnego Śląska. Omówione zostały najważniejsze bariery, na które zwracają uwagę realizatorzy i beneficjenci projektów. Warto się z nimi zapoznać.

Lista barier systemowych i technicznych utrudniająca realizację projektów w ramach funduszy unijnych.

Czytaj więcej...

O cukrzycy raz jeszcze i nie ostatni

viktoza Od kilku lat karkonoski sejmik osób niepełnosprawnych wspólnie z dolnośląskimi diabetykami podejmuje probe zmniejszenia cen leków przeciwcukrzycowych. Dzis przypominamy historię leku o nazwie Victoza.

To preparat do wstrzykiwania z grupy leków inkrety nowych powszechnie z dobrym skutkiem stosowany w niektórych typach cukrzycy na świecie.

Czytaj więcej...

Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni - czytelnicy piszą

PZNWiele już lat minęło, odkąd – z pewnymi przerwami spowodowanymi koniecznością pilnowania własnych interesów, bo jakoś nikt tego nie chciał za mnie robić – włączyłem się w działania na rzecz niewidomych. I chociaż niekiedy miałem już tego dosyć, to jednak czułem, że jest to jakiś mój obowiązek moralny, bo w końcu coś tam w życiu mi się udało, toteż warto o tym ludziom powiedzieć i zachęcić do tego samego, bo może im też się uda.

I dodajmy: udało mi się przy niezaprzeczalnym udziale Polskiego Związku Niewidomych. Tym razem zostałem poproszony o to, aby naświetlić z własnego punktu widzenia kolejny konflikt w Okręgu Dolnośląskim Polskiego Związku Niewidomych, który to Okręg przeżywa od dłuższego czasu – podobnie jak i niektóre inne Okręgi PZN – poważne kłopoty.

Czytaj więcej...

DOTYCZY ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/05/2017

Informujemy że:

1. najkorzystniejszą ofertę złożył: Prywatne Centrum Kształcenia Kadr, Jelenia Góra i z tym Oferentem zostanie zawarta umowa na przeprowadzenie szkoleń w województwie dolnośląskim.

DOTYCZY ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/06/2017

Informujemy że:

1. najkorzystniejszą ofertę złożył: Albion Dorota Ocipińska, Szczytno i z tym Oferentem zostanie zawarta umowa na przeprowadzenie szkoleń w województwie mazowieckim.

2. termin składania na przeprowadzenie szkoleń w województwie śląskim (Cieszyn) przedłuża się do 26 czerwca do godziny 12.00.  

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/05/2017

pullmanINFORMUJEMY ŻE NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ ZŁOŻYŁ: BTU "JUVENTUR WAŁBRZYCH" Sp. z o.o.

i z tym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na wykonanie przewozu Uczestników na warsztaty edukacyjno-motywujące w ramach projektu „Praca? Jestem na TAK! – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków PFRON.

SIW - IX Walne Zebranie

logo SIWW ostatni wtorek – 13 czerwca odbyło się IX Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze-organizacji o 8-letniej tradycji zrzeszającej 58 Członków, głównie osób z dysfunkcją wzroku.

Dokonano oceny minionej 4-letniej kadencji organów Stowarzyszenia bogatej w różnorodne inicjatywy i wydarzenia. Ożywiona dyskusja koncentrowała się nad udogodnieniem życia w mieście, a szczególnie takich elementów infrastruktury miejskiej jak komunikacja autobusowa, funkcjonowanie sygnalizacji na przejściach ulicznych czy też oznakowania wciąż istniejących w mieście barier.

Czytaj więcej...

Korporacje bezskutecznie poszukują pracowników z niepełnosprawnością

zzzx400Przedstawiciel naszej redakcji wziął udział w ciekawym wydarzeniu. Został zaproszony na zorganizowane przez think tank Diversity Hub seminarium pod interesującym tytułem „Zrozumieć i przełamać lęk. Niepełnosprawność w miejscu pracy”. W spotkaniu, które odbyło się 1 czerwca br. w Krakowie, wzięło udział ponad stu przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji i organizacji pozarządowych.

W materiale zachęcającym do uczestnictwa w seminarium w następujący sposób przedstawiono cel spotkania:

„W ostatnim czasie obserwujemy wzmożone wysiłki biznesu ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej...

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Adwokat Elżbieta Gac
  • Prawnik Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Agnieszka Kudryńska
  • Psycholog - Pani Maja Kozłowska

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: