Jak rząd chce zagwarantować ludziom dostęp do służby zdrowia w związku z przewidywanym drastycznym niedoborem lekarzy?

Rzecznik Praw Oby stronaX400RPO alarmuje w sprawie narastającego niedoboru lekarzy

Do tej pory godzili się oni na pracę ponad siły. Jednak teraz wypowiadają zgody na to. To kolejny etap zwracania uwagi na skalę problemu niedofinansowania służby zdrowia

- po jesiennym proteście głodowym lekarzy-rezydentów.

Sytuacja jest na tyle groźna dla pacjentów, że rząd nie może się ograniczać do jej monitorowania. 

Najważniejsze zdaniem RPO jest podjęcie dialogu z lekarzami. 

artykuł z https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-prawo-ludzi-do-leczenia

Czytaj więcej...

Seniorzy i niepełnosprawni zimą w Jeleniej Górze

siw01 2018x400W ostatni czwartek minionego roku odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze.

Tym razem mówi Elżbieta Bukat– Sekretarz SIW-u, zajęliśmy się aktualnymi problemami jakie niesie zima mieszkańcom naszego miasta. Na szczęście pogoda nam sprzyja, ale pamiętając wcześniejsze zimy obawiamy się skutków nieodśnieżania chodników, co decydowało o tym, że ludzie szczególnie starsi i niepełnosprawni mieli utrudnienia w dotarciu do lekarza, apteki, do sklepu itp. Gośćmi spotkania w tej części byli Justyna Kaczor - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Grzegorz Demuth - przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. odpowiedzialni za oczyszczanie miasta Jelenia Góra.

Czytaj więcej...

Wykształcenie osób z niepełnosprawnością, a ich start życiowy.

EDUKACJAX400Wykształcenie to w obecnych czasach bardzo ważna rzecz nie tylko na drodze do dobrobytu, realizacji własnych marzeń, spełniania się, ale także do zapewnienia możliwości życia w godnych warunkach.

Jest to niezwykle istotne dla każdego człowieka, a szczególnie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, które bardzo często mają w życiu dużo trudniej, niż ludzie pełnosprawni. Dobra edukacja może w znacznym stopniu pomóc im w podniesieniu swojej pozycji społecznej oraz wizerunku w oczach innych. Jednak wskaźnik wykształcenia osób niepełnosprawnych jest cały czas bardzo niski. Aby wyleczyć tę „chorobę” trzeba poznać jej przyczyny.

Czytaj więcej...

Nowy pilotażowy model rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych wchodzących na rynek pracy. cz.I

rehab zawodBierność zawodowa niepełnosprawnych – kluczowy problem społeczny

Jednym z ważniejszych tematów zeszłorocznej debaty publicznej dotyczącej osób niepełnosprawnych była z pewnością walka z biernością zawodową tej grupy społecznej. Osią tej debaty był problem zbyt dużej liczby osób z niepełnosprawnością które różnych przyczyn pozostają poza rynkiem pracy. W kontekście aktualnej sytuacji gospodarczej (potrzeb rynku pracy) i demograficznej, ich aktywizacja staje się nakazem chwili. Jest rzeczą zrozumiałą, że duża część tych osób nie jest w stanie podjąć pracy.

Czytaj więcej...

Poseł Kornel Morawiecki w trosce o osoby niepełnosprawne.

Szanowni Państwo,

MORAWIECKI KORNELW imieniu Posła Kornela Morawieckiego, zwracamy się do Państwa, aby poznać Państwa opinie w poniższej sprawie.

W związku z licznymi informacjami, apelami czy prośbami o pomoc ze strony osób, które na codzień zmagają się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami utrudniającymi im normalne funkcjonowanie w społeczeństwie z uwagi na fakt niedogodności tj. nieprzystosowane środki komunikacji miejskiej, budynki użytku publicznego czy zbyt małe dofinansowania – postanowiliśmy pomóc.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/01/2018

zrzut z ksonZamawiający Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON) zwany dalej „Jednostką audytowaną” („JA”) zaprasza do złożenia ofert:

I. Przedmiot zapytania AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu pn. „Działalność Międzyregionalnego Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
2. Audyt przeprowadzany jest zgodnie z „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”
3. Audyt zostanie przeprowadzony w miejscu realizacji projektu tj. w siedzibie JA.

Załączniki:
Pobierz plik (zał. nr 2 (1).doc)zał. nr 2 (1).doc30 kB
Pobierz plik (zał_nr 1 (1).doc)zał_nr 1 (1).doc21 kB

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe nr 01/01/2018

praca plakat zaproszenie 400x300Zamawiający Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON) zwany dalej „Jednostką audytowaną” („JA”) zaprasza do złożenia ofert:

I. Przedmiot zapytania AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu pn. „Praca? Jestem na Tak!: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami ” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
2. Audyt przeprowadzany jest zgodnie z „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” 3. Audyt zostanie przeprowadzony w miejscu realizacji projektu tj. w siedzibie JA.

Załączniki:
Pobierz plik (zał_nr 1.doc)zał_nr 1.doc21 kB
Pobierz plik (zał. nr 2.doc)zał. nr 2.doc30 kB

Czytaj więcej...

Znaczenie ma nie tylko litera, ale także duch prawa – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy wydania karty parkingowej

Rzecznik Praw Oby stronaX400Przepisy, którymi w 2014 r. zmieniono zasady wydawania kart parkingowych spowodowały, że większość ich dotychczasowych użytkowników musiała starać się o wydanie nowych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (potwierdzających, że spełniają nowe, zaostrzone warunki uzyskania kart). Od tej zasady ustawodawca wprowadził jednak pewien wyjątek, dotyczący osób, co do których nie może być wątpliwości, że mają (jak stanowią przepisy po nowelizacji) „znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się”.

Osoby te mogą uzyskać nową kartę parkingową na podstawie starego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ale pod warunkiem, że: legitymują się znacznym stopniem niepełnosprawności i przyczyną niepełnosprawności są schorzenia narządu ruchu lub schorzenia neurologiczne, a dotychczasowe orzeczenie zawiera informację (tzw. „wskazanie”), że spełniały warunki do uzyskania karty parkingowej na dotychczasowych zasadach.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2017

praca plakat zaproszenie 400x300dotyczące usługi hotelowo-gastronomicznej wraz z wynajęciem sal szkoleniowych w ramach projektu „Praca? Jestem na TAK! aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 24 konkursu ofert, zgodnie z umową nr ZZO/000123/01/D

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej: Zamawiającym) 58-500 Jelenia Góra os. Robotnicze 47a, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( zał. Nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań)

2. LOKALIZACJA WYKONANIA USŁUGI: obiekt położony w odległości do (+-) 200 km od miasta Jelenia Góra (dolnośląskie)

Czytaj więcej...

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Adwokat Elżbieta Gac
  • Prawnik Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Agnieszka Kudryńska
  • Psycholog - Pani Maja Kozłowska

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: