Wakacje dla niepełnosprawnych bez opieki stomatologicznej

simeia xamogelo x 400Przynajmniej do września br. niepełnosprawni mieszkańcy naszego regionu pozbawieni będą specjalistycznej opieki stomatologicznej w znieczuleniu ogólnym i z refundacją NFZ-tu.

Do Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej zgłaszają się niepełnosprawni pacjenci i ich opiekunowie sygnalizując trudności w dostępnie do usług stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym.

Jeszcze do czerwca br. korzystaliśmy – mówi Pani Maria, opiekunka niepełnosprawnego 36-letniego mężczyzny – z gabinetu Stomatologicznego „Uśmiech” w Jeleniej Górze. Tutaj zawsze był do dyspozycji anestezjolog, bez którego pomocy mój syn nie usiądzie na fotel. Podobno kontrakt wygrał ktoś inny z poza terenu naszego regionu.

Rzeczywiście. Konkurs na leczenie ogólnostomatologiczne w znieczuleniu ogólnym osób niepełnosprawnych wygrały przychodnie z Oleśnicy i Wołowa oddalone odpowiednio o 150 km i 100 km od Jeleniej Góry. Dziwić musi, jak można było dokonać tak bezkrytycznego wyboru, nie liczącego się z interesami pacjentów kierując kontrakt do przychodni zlokalizowanych w peryferyjnych miejscowościach o trudnej dostępności komunikacyjnej.

Mieszkam w Janowicach Wielkich – mówi Pan Jacek, opiekun dorosłego, niepełnosprawnego syna, który jest w trakcie leczenia zębów – po to aby dojechać własnym, przystosowanym do przewozu niepełnosprawnych samochodem, do Wołowa lub Oleśnicy potrzebuję całego dnia. Co mają zrobić Ci, którzy nie dysponują własnym środkiem komunikacji? W podobnej sytuacji są pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze i okolicy.

Naszym zdaniem – mówi Pani Anna Daskalakis z KSON - powinna nastąpić regionalizacja placówek zabezpieczenia zdrowotnego w omawianym zakresie, w województwie dolnośląskim i wątpliwości budzi rozdysponowanie większości budżetu na jednostki odległe od naszego regionu i trudno z nim zkomunikowane oraz liczące proporcjonalnie mało ludności w stosunku do innych miast województwa. Trudno, naszym zdaniem, doszukać się w takim postępowaniu logiki, gospodarności i celu społecznego angażowania publicznych środków.

W powyższej sprawie Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej zwrócił się do Dyrektora NFZ we Wrocławiu uzyskując informację, że ogłoszono nowy konkurs na usługi stomatologiczne dla osób z niepełnosprawnościami, którego rozstrzygnięcie nastąpi jeszcze w czasie wakacji.  

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Adwokat Bernadetta Baszak
  • Prawnik Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: