Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2017 - dogrywka

jbo1sl0400xSZANOWNI PAŃSTWO!

W związku z unieważnieniem głosowania na wnioski do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 bardzo prosimy o ponowne wsparcie i zagłosowanie na nowych zasadach na następujące projekty:

1.03 - ROWEROWA JELENIA GÓRA: Zakup i montaż wiaty ze stojakami dla rowerów w gimnazjum nr 4 oraz wiaty na rowery i wózki w przedszkolu nr 13.

2.02 - SPORTOWA JELENIA GÓRA: Zakup i montaż wiat ze stojakami dla rowerów w szkołach podstawowych nr 2, 5 i 8 oraz utworzenie parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ścieżce rowerowej przy ul. Konstytucji 3go Maja (również z miejscami parkingowymi dla niepełnosprawnych). Sukces zależy od mobilizacji każdego z nas.

Poparcia może udzielić mieszkaniec Jeleniej Góry, który ukończył 16 lat. Głosowanie nadal odbywać się będzie za pośrednictwem platformy elektronicznej, ale głosujący będą inaczej weryfikowani przez system. Weryfikacja uprawnienia do głosowania przeprowadzona będzie poprzez system elektroniczny już nie tylko w oparciu o imię, nazwisko i nr PESEL osoby głosującej, ale w oparciu o specjalnie wygenerowany kod. Kod wysłany zostanie do Głosującego w formie sms na wskazany w formularzu do głosowania numer telefonu. Przy pomocy jednego numeru telefonu będzie mogło głosować maksymalnie 5 osób (system ogranicza liczbę wiadomości sms - do pięciu - wysyłanych na jeden numer telefonu). Otrzymanie sms przez osoby głosujące jest zwolnione z opłat.

Głosowanie trwa do soboty 12.03.2017 r. (do godz. 24.00).

https://jbo.jeleniagora.pl/glosowanie-na-zadania-2017.php 

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Adwokat Bernadetta Baszak
  • Prawnik Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: